x

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Tüm personelimiz sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmaya layıktır” felsefesinden hareketle, İSG Politikası aşağıdaki esaslardan oluşmaktadır.

• Çalışanlarımıza daha sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı sağlayabilmek için işletmenin tamamında risk analiz çalışmaları yaparak riskleri en alt düzeye indirgemeyi,
• İSG uygulamaları ile ilgili sürekli iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yapmayı,
• Tüm çalışanların bireysel sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermeyi,
• İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatlarına ve ilgili yasalara göre hareket etmeyi,
• İşletme sınırlarımız içerisinde, tedarikçi ve taşeronlarımızı da yukarıdaki esaslar çerçevesinde yönlendirmeyi beyan ve taahhüt ediyoruz.